અનુક્રમણિકા

મીઠાઈ

૧     મીઠી બુંદી

૨     રવાનો શીરો (સુજીનો હલવો )

૩     કાજુનો મેસુબ

૪     ટોપરા પાક

૫     પુરણ પોળી

     મલાઈના પેંડા

૭    ચુરમાના લાડુ

૮     રસ ગુલ્લા

     ગુલાબ જાંબુ 

૧૦     માવાના પેંડા

૧૧     છૂટી લાપસી

૧૨      શ્રીખંડ

૧૩     ગાજરનો હલવો

૧૪     અડદિયા

૧૫     અંજીરનો હલવો

૧૬     સીતાફળની બાસુંદી

૧૭      ખજુર ની કટલેટ

૧૮     બાસુંદી

 

ફરસાણ 

     લીલા વટાણા ના ઘૂઘરા 

૨      પાતરા

૩      ખમણ ઢોકળા

૪      મિક્સદાળના ઢોકળા

૫      કચોરી

૬      બટેટા વડા

૭      ભાખરવડી

૮       ખાંડવી

૯      સમોસા

૧૦   લીલી દાળના વડા

 

નાસ્તો 

૧      ઢોકળા

૨     હાંડવો

૩     મેથીની ભાખરી

૪     વેજ રોલ્સ

૫     ખમણ ઢોકળા

૬    મસાલા પરોઠા

૭     ફણગાવેલા કઠોળની ભેળ

૮      મેથીના થેપલા

૯      મિક્સદાળના ઢોકળા 

૧૦    તીખા ગાંઠિયા

૧૧    ઝીણી સેવ

૧૨    મેથી ની વડી

૧૩     ભાખરી

૧૪    સક્કરપારા

૧૫     ચાકોલી (ચકકરી)

૧૬    કેળાની વેફર

૧૭    લીલી દાળના વડા

૧૮    મેથીની લોટવાળી ભાજી

૧૯    મેંદાની પૂરી

શાક 

૧      જીન્જરાનું શાક

૨      મકાઈ જીંજરા નું શાક

૩     મેથીની લોટવાળી ભાજી

૪      બટેટાની સુકીભાજી

૫     રેડ ગ્રેવીમાં કોર્ન

૬      ઉંધીયું

૭       ભરેલો ભીંડો

૮       સેવ-ટમેટાનું શાક

 ચટણી સલાડ અને કચુંબર 

૧     પીનટ (સીંગદાણા) ચટણી

૨     લાલ મરચાની ચટણી

૩     કાચી કેરીનું કચુંબર

૪     ગ્રીન સલાડ

૫     જુદી જુદી ચટણી

  •   મીઠી ચટણી
  •   લસણની ચટણી
  •   સિંગદાણા અને મરચાની ચટણી

૬   સ્વાદિષ્ટ લીલી ચટણી

ફરાળી વાનગી

૧        કાજુનો મેસુબ

૨        ટોપરા પાક

૩       ખજુર ની કટલેટ

૪       મલાઈના પેંડા (Malai Peda)

૫       શ્રીખંડ

૬      ખજુર પૂરી

૭      રસ ગુલ્લા

૮      કેળાની વેફર

૯      ગુલાબ જાંબુ

૧૦     માવાના પેંડા

૧૧    સાબુદાણાની ખીચડી

૧૨    ફરાળી પેટીસ

૧૩    અંજીર નો હલવો

૧૪   સીતાફળની બાસુંદી

૧૫   બાસુંદી

શેક ,જ્યુસ અને આઈસ્ક્રીમ 

૧      ફળો ના મિલ્કશેક

  •   ચીકુ નો શેક
  •    ચીકુ અને સ્ટ્રોબેરીનો  શેક
  •     સ્ટ્રોબેરી અને કેળાનો  શેક

૨     કેરીનો આઈસ્ક્રીમ

 3      જુદા જુદા જ્યુસ

  •   તરબુચનું જ્યુસ
  •   સક્કરટેટીનું જ્યુસ
  •   દ્રાક્ષનું જ્યુસ

૪     જામફળ અને કાળી દ્રાક્ષ નું જ્યુસ

૫      ઓરીઓ બિસ્કીટનો મિલ્ક શેક

૬       બદામ પીસ્તા નો આઈસ્ક્રીમ

 

શિયાળુ વાનગી 

૧    લસણવાળો રોટલો

૨       જીન્જરાનું શાક

૩     તલની ચીક્કી

૪      મમરાના લાડુ

૫      પાઉંભાજી

૬      સીંગ ની ચીક્કી

૭      ઉંધીયું

૮      અડદિયા

૯     ગાજરનો હલવો

૧૦    મીઠા આમળા (AMLA CANDY)

૧૧    મેથીની ભાખરી

૧૨   મકાઈ જીંજરા નું શાક

ચટપટી વાનગીઓ

૧   ફણગાવેલા કઠોળની ભેળ

૨   ભેળ

૩   લીલા વટાણાના ઘૂઘરા

૪   દહીં સેવ પૂરી

૫   પાણી પૂરી

૬   સમોસા

૭   ભાખરવડી

૮  લીલી દાળના વડા

રોટી

૧   મેથીની ભાખરી

૨   મસાલા પરોઠા

૩   પુરણ પોળી

૪   મેથીના થેપલા

૫    ભાખરી

અમારી ખુબીઓં

૧  ઘરમાં શાકભાજી ઉગાડવા

૨   ઘઉંના જવારાનો રસ (Green Blood)

૩   ઘરે માખણ અને ઘી બનાવીએ

૪    નાનખટાઈ ( mix grain)

 

Advertisements