ભાખરી

સામગ્રી :

 • ૨૫૦ ગ્રામ ઘઉંનો કરકરો (જાડો) લોટ
 • તેલ
 • સ્વાદ અનુસાર મીઠું
 • ઘી

બનાવવાની રીત :

 • લોટ માં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાંખો .
 • ચાર (૪) ચમચી તેલ નાંખો.
 • લોટને એકદમ મિલાવો
 • થોડું થોડું પાણી લઇ લોટ કઠણ બાંધો .
 • હવે ગસ પર તાવડી (માટી ની બનેલી હોય) અથવા લોઢી મુકો .
 • મોટું લુંવું લઇ હાથમાં એકદમ ગોળ લુંવું બનાવો .
 • હવે તેને ગોળ (round ) વણો .
 • તાવડી પર ધીમા તાપે બંને પડ ને શેકો .
 • બંને પડ  એક વખત શેકાઈ  ગયા બાદ ગેસ  પર ભાખરીને ફુલાવો .
 • ભાખરી તૈયાર થાય પછી ઘી લગાવી પીરસો .
 • ગરમાગરમ ભાખરી એટલી સ્વાદિષ્ટ હોય  છે… કે એકલી ખાઈ શકાય છે .IMG_8819
 • નાસ્તા માં ભાખરી માખણ સાથે ખાવા ની મજા તો કૈક જુદી છે .

Bhakhari

So Bhakhari is a kind of bread that you must must eat if you are in Gujarat.. It is a part of our hearts.. My children love it so much, that when they demand it each time they are back home..

Let’s see how we make it:

Ingredients: 

 • 250 gram Thick wheat flour (not too fine)
 • oil
 • salt
 • Ghee 

Method:

 • Add salt in the flour.
 • Add 4 spoons of oil in the flour.
 • Mix the flour well.
 • Add water little by little and make a tough dough.
 • We use a special tava for preparing this bread. It is a circular clay plate raised at this ends. If you don’t have it, a usual iron cooking plate would do too.
 • Take a lump of the dough and  make it into a sphere. You will need a bit of effort here.. since the dough is hard.
 • Roll it into a circular shape with a rolling pin. It must be about 1/2 inch thick.
 • Now it’s time to bake it. On a low flame, bake both the sides.
 • Once both the ends are baked, time to bake it directly on the heat. So take the tava out and put the bread directly on the heat source. Fire is a better source for cooking this than the electric heating plates, but you can do it in both kinds.  Once you put it directly over the heat, it should blow up into a sphere or atleast partially so.
 • The side that faced the flame directly will have a nice heat pattern so keep that side up and apply Ghee on it.
 • It is so tasty on its own that one might just eat it without having anything else. Or surely with the usual tea during breakfast or anything other vegetable curries!IMG_8816
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s