ચુરમાના લાડુ

સામગ્રી : 

 •   ૨૫૦ ગ્રામ ઘઉં નો જાડો લોટ
 •   ૨૫૦ ગ્રામ ગોળ
 •   ૨૫૦ ગ્રામ ઘી
 •   ૧૦૦ ગ્રામ તેલ
 •   એલચી
 •   ખસખસ

બનાવવા ની રીત :

 1.    લોટ માં ૪ ચમચી તેલ નાંખી એકદમ મિલાવી ગરમ પાણી થોડું થોડું લઇ મુઠીયા વાળો..

  ???????????????????????????????
  મુઠીયા
 2.    એક લોયા માં તેલ અને ઘી મીક્ષ કરી ગરમ કરવા મુકો .
 3.    મુઠીયા  ને એકદમ ધીમા તાપે તળો.
 4.    brown કલર ના થાય એટલે નીતારી ને કાઢી લો.
 5.    બધાં મુઠીયા તળાય ગયા પછી તેનો ઝીણો  ભૂકો કરી લ્યો .

  ???????????????????????????????
  તળાયેલા મુઠીયા
 6.    ગોળ ને ઝીણો સુધારી લો.
 7.    એક પહોળા વાસણ માં ઘી ગરમ કરવા મુકો
 8.    ગોળ ને તેમાં નાંખી ધીમા તાપે હલાવો .
 9.    ગોળ ની પાઈ સરસ થઇ જાય એટલે લોટ ના તૈયાર કરેલા ભૂકા માં મિલાવી દ્યો
 10.    એલચી બારીક પીસી ને નાંખો
 11.    જરૂર જણાય તો થોડું ઘી ગરમ કરી ને નાંખવું
 12.    હવે હાથે થી ગોળ લાડુ વાળતા જાવ .
 13.    તેના પર ખસખસ લગાવી સજાવો.
 14.    લાડુ સાથે ભજીયા જમાડી બધાં નું દિલ જીતી લો..
  ???????????????????????????????
  લાડૂ જમવા માટે તૈયાર

Choorma Laddoo 

Time to learn about a dessert recipe that will certainly be your favorite. It does take a lot of time,I must tell you, but anything good has to be earned, isn’t it?

Let’s begin..!

Ingredients:

 •  250gm thick wheat flour (we usually have a grain mill at home, so we adjust teh settings to grind wheat to the courseness required, but if you don’t have that possibility, get some wheat flour that is not too refined or smooth.)
 •   250gm jaggery
 •   250gm Ghee
 •   100gm oil
 •   some cardamom
 •   some poppy seeds (we have a cute name for this: khas khas 😀 )

Method:

 1. Put about 4 spoons oil in the flour and mix it. Then slowly add some warm water and prepare tight lumps such as the ones shown below.

  ???????????????????????????????
  lumps made from the flour
 2.  In a pan, put oil and ghee together and start to heat.
 3. Now fry these lumps on a low flame in the oil-ghee mix.
 4. Once they are brown, take them out.
 5. Once all the lumps are fried, crush them to small pieces. Since it is difficult to crush the pieces really fine with hands, one can do the last final phase of fine crushing in a grinder.

  ???????????????????????????????
  fried lumps
 6.  Cut the jaggery to real fine slices.
 7.  In a broad vessel, heat some ghee.
 8.  Put the jaggery and heat it at low flame.
 9.  Once it is consistent and is prepared, add it to the flour powder.
 10.  Crush the cardamom finel and add it too.
 11.   If needed, add some more hot ghee.
 12.   Then, start to slowly shape the mix into half spheres.
 13.   Garnish it with the poppy seeds.

Laddoos are the best buddies of Pakoda (Bhajiya) and so the day you can make both of them, you will win a few hearts for sure! =)

???????????????????????????????
Laddoos ready to be savoured!
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s