મીઠી બુંદી

તહેવારના અને વ્રતના દિવસો  હવે નજીક આવી રહ્યા છે . દરેક વખતે કૈક નવું કરવાનું મન થાય . હમણા મારી નાની બેન આવી હતી એની પાસેથી આ બુંદી એકદમ perfectly કેમ બનાવાય એ શીખી લીધું .

ચાલો તમે પણ મારી સાથે મીઠી બુંદીની રીત જાણી લ્યો અને બનાવવા માંડો …..

સામગ્રી :

 • ૧૦૦ ગ્રામ  ચણા નો લોટ
 •  ૯૦ ગ્રામ ખાંડ
 • ૧૦૦ ગ્રામ ઘી
 • ૨ ચમચી તેલ
 •  ૩ થી ૪ એલચી નો ભૂકો
 •  ૪ બદામ ની ઝીણી કતરી
 •  કેસર

બધી વસ્તુઓ ભેગી થઇ ગઈ છે તો શરુ કરીએ બનાવવાનું

 1. ચણાના લોટમાં તેલનું મોણ નાખ્યા  બાદ લોટનું પાણી નાંખી ખીરું બનાવી લ્યો . ખીરું બુંદી પડી શકે તેટલું ઢીલું રાખવું .
 2. હવે કડાઈમાં ઘી નાંખી ગરમ કરવા મુકો .
 3. બીજા ગેસના ચુલા પર ખાંડ ડૂબે તેટલું  પાણી નાંખી ચાસણી તૈયાર કરવા મુકો .
 4. ગરમ ઘીમાં ઝારાની  મદદ થી બુંદી પાડો.mithi bundi.1mithi bundi 4
 5. થોડી કડક થાય એટલે બુંદી કાઢી લ્યો
 6.  ખાંડની ચાસણીમાં કેસરના ૨ થી ૩ તાંતણા નાંખો
 7. એક તારની ચાસણી થાય એટલે ગેસ બંધ કરો .
 8.  ચાસણી તૈયાર થઇ ગઈ એટલે તેમ તળેલી બુંદી નાંખો mithi bundi 5
 9.   ૧ કલાક ચાસણીમાં બુંદી પલળશે એટલે બુંદી તૈયાર .
 10.   હવે તેમાં એલચી પાઉડર નાંખો
 11.   એક બાઉલમાં બુંદી કાઢી તેમાં બદામની કતરી છાંટી દ્યો mithi bundi.3

કેટલી મન લલચાવે તેવી સુગંધ આવે છે !!!!!!   વાહ …વાહ  તો ચાલો હવે રાહ ન  જુવો …. તમે પણ બનાવીને જલ્દી જલ્દી  તેની મજા લ્યો.


Sweet Boondi 

My younger sis was in town recently and she prepared  this yummy quick sweet boondi which we all loved. ‘Boond’ translates to ‘drop’ in many Indian languages and since the food looks like a drop, hence the name Boondi. Boondi can be sweet or savoury. Savoury version is a snack and can be added to dishes such as raita, and the sweet version can be combined into laddoos or savored as is.

So here is how we make boondi:

Ingredients:

 • 100 gm Gram flour (Besan)
 • 90gm Sugar
 • 100 gm Ghee
 • 2 spoons oil
 •  3-4 cardamom crushed to powder
 • a pinch of almond flakes
 • 2-3 saffron flakes

Preparation:

 1. Add oil in gram flour and mix it and then add water to make batter.
 2. Add Ghee in the frying pan and heat it.
 3. In another vessel, put sugar and add water enough to submerge the sugar and start to heat it on low flame.
 4. Take a perforated ladle (Boondi jhara) and push the batter through that ladle onto the hot ghee with the help of a regular ladle.

mithi bundi.1mithi bundi 4

5. Once it becomes hard, take it out of the pan and keep it aside. Cook until all the batter is done.

6. Add 2-3 saffron flakes in the sugar syrup. Cook the syrup until its consistency is of a single strand. You can check its consistency by pinching a bit of the syrup and then releasing the pinch. If you see a single strand being formed, then that is what we need and you can turn off the stove. Some dishes require 2 strand consistency, in which case you would need to cook the syrup a bit more.

7. Once the syrup is cooked, dip the cooked Boondis. You can also add cardamom powder in the syrup for added flavor.

mithi bundi 58. Let the Boondis soak in the sugar syrup for about an hour. After that, you can put them on to a serving bowl and add almond flakes.

 • mithi bundi.3

Serve them hot!

Try them out and let us know how they turned out. =)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s